Főoldal Rólunk Felhívás polgármestereknek Hírek Kapcsolatok
Rólunk
A Nagymama Alapítvány  
 
A Nagymama Alapítvány egy olyan alapítvány, amely lehetőséget biztosít városi gyerekek, szülők, családok részére, hogy az Internet segítségével vidéken élő „nagymamákat” kereshessenek maguknak. Az alapítvány jelmondata:
 
„Keress magadnak egy vidéki nagymamát!”
 
Mit takar ez az elgondolás?
  Valójában az alapítványunk célja vidék- és társadalomfejlesztés, amely úgy valósul meg, hogy lehetőséget kínálunk minden városi családnak, hogy a lakóhelyükhöz közeli vidéken kapcsolatba kerülhessenek egy vidéki családdal. Ez a kapcsolat, amely önszerveződő módon épülhet fel az ország bármilyen területén a jelmondatban is sugallt, városban élő gyermek – vidéki nagymama modellt használja fel, annak minden előnyével.
 
Honnan jött az ötlet?
  Láttuk, hogy a városi emberek, bár nem képesek és nem is akarják feladni a városi életformát, vágynak a vidék értékeire. Pl. a hagyományos ételekre, a nyugalomra, a hagyományos magyar vendégszeretetre. Mindeközben vidéken ebből egyre kevésbé lehet megélni kellő kereslet hiányában. Pedig kereslet lenne, csak a megfelelő kapcsolat hiányzik. Ezt a kapcsolatot tudjuk mi biztosítani.
 
Mi az újdonság benne?
  Figyelembe veszi egyrészt korunk technikai lehetőségeit, mint pl. az Internet, másrészt számol az emberek reális és tömeges igényeivel is. Ez alatt azt értjük, hogy sok embernek igénye pl. a természetes táplálkozás, de nem mindenki tudja ezt fizikailag elérni, megszerezni. Vagy azért mert túl messze van, vagy mert túl drága, vagy mert nincs ötlete hogyan lehetne. A vidéki oldalon ugyanakkor nem kell semmilyen beruházást végrehajtani, mert ha a folyamat beindul, szép lassan fejlődnek fel a kapcsolatok a maguk természetes módján.
 
Mi az alapítvány célja?
  Az alapítvány célja a városokban és a falvakban élő emberek kapcsolatának kialakítása, újra gondolása, erősítése úgy, hogy abból mindegyik részvevő értéket kaphasson. Városokban és falvakban élő emberek, családok kölcsönösen találják meg egymást azokkal az igényeikkel, és lehetőségekkel, amelyekkel egymás segítségére lehetnek.
A rendszer segítségével a városi családoknak lehetőségük van lakóhelyükhöz közel megtalálni a vidéki háztáji termelőket. Egy vidéki termelőt több városi család is választhat, illetve egy városi család több termelővel is kapcsolatban lehet. Az élelmiszerért, vendéglátásért kapott ellenszolgáltatás a részvevők magánügye, ugyanakkor az ebből befolyó bevétel ösztönző lehet a vidéki életforma újbóli felvirágoztatására, a vidéki térségek fejlődésére, a másik oldalon a városi lakosság egészséges táplálkozására és kikapcsolódási, pihenési lehetőségeinek megteremtésére.
 
Hogyan működik?
  Alapítványunk egy olyan Ð az Internetet segítségül hívó Ð kapcsolati rendszert működtet, amely a következőket nyújtja. A rendszer Internet elérésen keresztül jelentkezési lehetőséget biztosít mindazon családok számára, akik szívesen választanák megélhetési lehetőségeik kiegészítésére a háztáji gazdálkodást. A városi családok részére pedig keresési lehetőséget nyújt, hogy az általuk fontosnak vélt értékek (keresési paraméterként megadva) alapján megtalálják a megfelelő háztáji termelőjüket. A rendszer segítségével a falusi és a városi emberek, családok közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással. Az alapítvány rendszere egy ilyen kapcsolat szempontjából csak a kapcsolat keresésére, illetve a kapcsolat – benne a résztvevők – elégedettségének mérésére, visszajelzésre szolgál. Az emberek, illetve családok között az ezt követő kapcsolatfelvétel önállóan történik, illetve öntevékeny módon folytatódik: erősödik, vagy gyengül, illetve további új kapcsolatokat alakíthatnak ki.
 
Kiknek jó ez és miért?
A városi emberek közvetlen kapcsolatba kerülnek az élelmiszerüket előállító falusi emberekkel, ezáltal jobban képesek lesznek értékelni a valódi alapanyagokból értékes élőmunka hozzáadásával készített igazi minőséget képviselő élelmiszerek értékét.
 
A városi emberek és gyermekeik számára nyáron, illetve egész évben kitűnő vakációzási lehetőségeket teremt. A vidéki kikapcsolódás a felnövekvő gyerekek számára meghatározó élményt jelent, a hétköznapi szokásaiktól eltérő szokások és élethelyzetek növeli bennük a toleranciát, és a hagyományos értékek tiszteletét.
 
A városi gyermekek – a főként infokommunikációs közegeken (televízió, rádió, Internet, újságok) keresztül kapott élmények mellett – „föld-közelibb”, tapasztalati élményekkel találkoznak. Gyakorlati problémákkal találják szembe magukat, amelyekre gyakorlati választ kénytelenek megtalálni. Testközelből ismerik meg az élet fenntartásához nélkülözhetetlen elemeket, amelyekkel sokszor csak virtuálisan, vagy felismerhetetlenül találkoznak.
 
A stresszes városi emberek időről időre megfizethető lehetőséget kapnak a stressz csökkentésére, kipihenésére. A kevésbé tehetős családoknak is lehetősége lesz kikapcsolódásra.
 
Az új emberi kapcsolatok régi emberi értékeket elevenítenek fel, ezek újbóli felismerése és értékelése pszichésen is megnyugtató hatással bír. Az emberek munkahelyükön pihentebbek, életerősebbek, pozitív kisugárzásukkal javítják munkahelyük légkörét.
 
Az egészséges táplálkozás és a feltöltődés hatására az életminőség is javul. A társadalombiztosítás terhei csökkenek: a résztvevők ritkában lesznek betegek, és ezért ritkábban fordulnak orvoshoz, illetve vesznek gyógyszert.
 
Milyen fejlődési lehetőségek vannak távlatokban?
A magányosan élő – akár városi, akár falusi – emberek új, értékes kapcsolatokat alakíthatnak ki. Ezek a kapcsolatok túl mehetnek az alkalmi látogatásokon, bár ezzel indulnak. Emellett ugyanakkor további – időben gyakoribb – kapcsolati formákat alakíthatnak ki egymással: telefonon, levélben vagy e-mail használatával.
 
A programban részt vevő falvakban ismét megindul a gazdálkodás, de nem nagyüzemben, hanem háztáji jelleggel. A vidéki családi gazdaságok élénkülésével a fiatalok egy része nem fog a városokba áramlani, a falvak elöregedése és elnéptelenedése csökken.
 
A falvakban csökken a kilátástalanság érzése, csökken a depressziós tüneteket mutató emberek száma, növekszik a valahova tartozás érzése, a „van dolgom a világban” érzés.
 
A falvak megtartó ereje növekszik, kevesebb embernek kell közelebbi vagy távolabbi városokban munkát vállalni. Nemzetgazdasági szinten csökken az utazással eltöltött idő, és az erre fordított erőforrások mennyisége.
 
A már falvakban is kihalóban lévő helyi szokások, hagyományos ünnepek és ceremóniák új „vásárlóerőt" kapnak, ezért újból megjelennek, megerősödnek.
 
A modellben nincsenek országhatárok. Az országhatáron túl élő magyarok és nem magyarok egyformán kialakíthatják, illetve erősíthetik kapcsolataikat.
 
 
Kiktől és milyen támogatást igényelünk?
 
Nyitott alapítvány vagyunk, így mindenkitől szívesen fogadunk támogatást, aki egyetért céljainkkal, legfontosabbnak most azt tartjuk, hogy minél többen megismerjenek bennünket.

Bankszámlaszám:
Nagymama Alapítvány
10701221-44382104-51100005 (CIB BANK)
 
Hogyan lett www.nagymama.hu a web-oldal címe?
  Olyan címet akartunk, ami egyszerre könnyen megjegyezhető, és kifejez valami fontosat a céljaink közül. A kapcsolatok kiteljesedése révén az esetleges ismeretségekből szorosabb kötődések keletkezhetnek. Ezek akár a rokoni szálak erősségével is vetekedhetnek, mintegy fogadott rokonságot (sógor-komaságot) kialakítva emberek között. Ezzel kapcsolatos az alapítvány jelmondata is:
 
„Keress magadnak egy vidéki nagymamát!”